Kezdőlap

Doby Béla (feöldi),

vasúti pénztárnok, D. Antal kir. sótárnok és Késmárky Anna fia, szül. 1859-ben; miután iskoláit végezte, nevelő lett a báró Luzsénszky családnál Osgyánban Gömörmegyében; azután vasúti pénztárnoknak neveztetett ki. Meghalt 1885. okt. 23. Ungvárt. Mint nevelő a Gömör-Kis-Hont cz. lapnak munkatársa volt.

Kézirati munkái: Jegyzetek a magyar irodalom történetéhez, A bölcsészeti tudományok encyclopédiája és A Ludányi Bay család ismertetése.

Atyjának Doby Antalnak szives közlése.