Kezdőlap

Dohnányi Frigyes,

főgymnasiumi tanár, szül. 1843. jún. 13. Szobotiston Nyitramegyében; iskoláinak végeztével a tanári pályára lépett és 1872-73-ban a beszterczebányai kir. főgymnasiumban helyettes tanár volt; 1873-ban kineveztetett rendes tanárnak a pozsonyi kir. kath. főgymnasiumhoz, hol azóta működik és a számtanon, mathematikán és physikán, rendes tantárgyain kívül, mellékesen tanítja az éneket, zenét és gyorsirást.

Programmértekezése: A gyorsirás rövid története és az Arends-Dohnányi-rendszer elvei (Beszterczebányai kir. gymnasium Értesítője 1873.)

Munkái:

1. Arends Lipót alkotta észszerű, könnyű és biztos gyorsirástan. Magyar nyelvre alkalmazá. Bpest, 1873. (2. kiadás, U. ott,...)

2. Panstenographia. Minden nyelvre való gyorsirás. Különös tekintettel a magyar és német, valamint a szláv és latin nyelvre, iskolák és magánhasználatra. Kurzschrift für alle Sprachen... Pozsony, 1886. (2. kiadás. U. ott, 1887.)

Kiadja a Panstenographia cz. gyorsiró havi folyóiratot 1888 óta Pozsonyban.

Pozsonyi kir. kath. főgymnasium Értesítője 1873-92.

Felsmann Névkönyve III. 1873. 32. l.

Kapczy Zoltán, A gyorsirás fejlődésének és irodalmának rövid vázlata. Győr, 1876. 20. l. (Neve hibásan van Dohányinak irva.)

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet, 18986-87.

Horváth Ignácz Könyvészete 1886-87.

Wutz Névkönyve és önéletrajzi adatok.