Kezdőlap

Dókus László (csabai v. csabacsűdi),

cs. kir. nyug. főtörvényszéki elnök, a szent István-rend kiskeresztese, 1830-ban Zemplénmegye alispánja, 1832-34-ben országgyűlési követe volt; 1841-ben a hétszemélyes tábla elnöke lett; a szabadságharcz után Eperjesen a kerületi cs. kir. főtörvényszék elnöke volt; később nyugalomba vonult és 1858. júl. 12. meghalt Balaton-Füreden 73. évében.

A harcztérről jött futárok előadásainak hatása alatt irt leveleit Szerdahelyi Lászlóhoz Ág-Csernyőbe (Ujhely, jún. 1809.) közölte a Zemplén (1891. 42. sz.). Követi tudósításai megvannak a zemplénmegyei levéltárban.

Gyászjelentés és dókus Gyula szives közlése.