Kezdőlap

Doleschal Ágoston,

ág. ev. lelkész, D. Pál lelkész unokaöcscse, szül. 1739. ápr. 27. Szakolczán Nyitramegyében; tanult Neczpálon, Körmöczbányán, Zólyomban, Modorban és 1755-től Pozsonyban; az altorfi egyetemen theologiát és philosophiát hallgatott 1760-62-ben; azután lelkész lett Neczpálon és 1783-tól Szucsánban Turóczmegyében; meghalt 1802. márcz. 23.

Munkája: Pametná celemu swetu tragoedia. Szakolcza, 1791. (A világ emlékezetes tragédiája.)

Schafarik, Geschichte der slavischen Sprache und Literatur. Ofen, 1826. 394. l.

Slovenské Pochlady 1888. 2. sz.

Petrik Bibliogr.