Kezdőlap

Dologh Endre,

kántor-tanító Pilis-Maróton.

Munkája: T. Lövészy Terézia asszonyság, Heckenast Gusztáv nője végtisztesség megadására alkalmazott bucsú versezet. Készült és elmondatott a pilismaróti ref. gyülekezet anyatemplomában márcz. 9. 1856. Pest, 1856.

Petrik Bibliographiája.