Kezdőlap

Doloviczeni György,

ág. ev. lelkész, D. György tótfalusi (Szepesm.) lelkész és Mattyasovszky Anna fia; tanult Kézsmárkon, Beszterczebányán és Pozsonyban 12 évig; 1700. decz. 10-től a vittenbergai és lipcsei egyetem hallgatója volt; 1704. decz. 4. pappá szenteltetett, mire nagy-szalóki (Szepesm.) lelkész lett.

Munkája: Dissertatio theologica de Sanguine Christianorum Escario, sub praes. Phil. Lud. Hannekenii 1702 Wittenbergae.

Klein, Nachrichten I. 408.

Bartholomaeides, Memoriae Ungarorum 198.

Catalogus Bibl. Franc. Com. Széchényi Suppl. I. 148.