Kezdőlap

Domahidy Menyhért (domahidai),

megyei alispán, D. Zsigmond táblabiró és Kerekes Julia fia; 1848-ban Szatmármegye alispánja volt.

A szatmármegyei gyűlésen megbízták őt a karok és rendek, hogy a neologusok bolondos uj szavaiból tréfás szatirikus valamit állítson össze; ennek D. megfelelt és kéziratot adott át Ajtaynak és Helmeczynek, ez pedig Kazinczynak küldte.

Munkái:

1. Vivátkiáltás, melyel Fábri István úrnak, mint egyik kedves tanítójának neve napja innepén több tanuló-társaival együtt tiszteletet tett. Pozsony, 1812.

2. Vakon töltve, vígj. egy felv. és Az estveli óra, dr. egy felv. szerzette Kotzebue Augusztus, magyarította... U. ott. 1813. (Előadatott ez utóbbi Váczon 1829. decz. 24.)

3. Az arábiai por, egy tréfa 2 felv. Holberg után és A harmadik Péter czár udvari kocsisa, egy igaz anekdota Kotzebue Augusztus után magyarította... U. ott, 1814.

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlékkötet 203, l.

Kathol. Szemle 1890. 701. l. (Takáts Sándor.)

Petrik Bibliogr. I. 557. II. 461. l.