Kezdőlap

Domahidy Pál (domahidai),

megyei alispán, előbbinek testvéröcscse; e század alkotmányos korszakaiban Szatmármegye jegyzője, számvevője, főszolgabirája, országgyűlési képviselője, törvényszéki elnöke s első alispánja volt. Meghalt 1873. febr. 13. Domahidán 72. évében.

Beszéde Kölcsey Ferencz képének Szatmármegye termében történt leleplezésekor megjelent a M. Ujságban (1867. 131. sz.)

Nagy Iván, Magyarország Családai. Pótlékkötet 203. és gyászjelentés.