Kezdőlap

Dományi Márk,

a kegyes tanítórendiek tartományfőnöke, szül. 1740. júl. 4. Veszprémben, hol a gymnasiumot elvégezte, mire 1759. okt. 18. Privigyén a kegyes tanítórendbe lépett; a két próbaév elteltével tanított 1762-től Magyar-Óvárt, Kecskeméten, Veszprémben és Nagy-Kanizsán. Miután pedig 1767-69-ben Nyitrán a hittudományi tanfolyamokat bevégezte, M.-Óvárt, Kanizsán és Tatában (1772-73.) tanárkodott. Ezután Pesten volt tanár (1774.) Innét br. Orczy Lőrincz fia mellé hivatott meg nevelőnek (1775-82.); 1783-84. Váczon tanított és a Mária-Terézia-féle kir. nevelőintézetben mint másodigazgató működött. II. József császár alatt feloszlattatván országszerte a nevelőintézetek, 1785-ben Pestre, azután Veszprémbe vonult, hol 1788-89-ben és Nyitrán 1790-96-ban rendi házfőnök lett. 1797-ben a pesti rendház kormányát vette át, hol öt évet töltött el, mire 1802. ápr. 6. tartományi rendfőnöknek választatott. A rend anyagi helyzetén úgy segített, hogy kérésére I. Ferencz király, a kath. tanulmányi alapból évenként 32 ezer forintot utalványozott a rend ápolására. 1808-ban nyugalomba vonult és 1814. ápr. 1. meghalt Pesten.

Nyugalomba vonulásakor a rendház történetére vonatkozó következő táblázatokat készített:

1. Praepositi provinciales scholarum piarum. Hely és év n.

2. Scholarum piarum synchroni. Hely és év n.

3. Provinciae et domus scholarum piarum. Hely és év n.

4. Venerabilis servi dei e scholis piis secundum exemplar Romanum anni 1711. Hely és év n.

5. Praepositi generales scholarum piarum. Hely és év n.

6. Moderatores universi schol. piarum ordinis (generales).

7. Superiori ac rectores Pestanae domus ab anno 1717 usque ad annum 1805.

8. Apost. reges et primati Hungariae. Pestini, 1805.

9. Domus Szegediensis regularium scholarum piarum. Szegedini, 1815.

Kéziratban van (a budapesti rendház levéltárában) a magyar rendtartomány előljáróinak sorozata s abban az előkelőbb rendtagok különösen méltatva.

Horányi, Scriptores Piarum Scholarum I. 694. l.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 463. (Vass József.)

Figyelő VI-VIII. és a kegyes-tanítórendiek jegyzőkönyve.