Kezdőlap

Dombay Ede (dombovári és iváncsfalvi),

városi főjegyző, D. Sándor földbirtokos és setétkuthi Setéth Mária fia, szül. 1855. okt. 16. Nyitra-Ivánkán; a gymnasium négy osztályát 1870-ig Nyitrán, a főreáliskolát 1875-ben Pozsonyban végezte. 1881-től megyei tisztviselő, 1884. májustól Berchtold László grófnak és az év végétől gróf Gyürky Ábrahám főispánnak titkára s megyei aljegyző volt Nyitrán; jelenleg Szakolczán városi főjegyző.

Tréfás verseket és adomákat irt Pozsonyból az Üstökösbe (1873-74. 1883.), a Nyitrai Közlönybe 1876-78-ig, a Nyitramegye politikai hetilapba 1882-ben tárczaczikkeket, értekezéseket, verseket és apróságokat irt, elbeszéléseket és rajzokat pedig a felvidéki magyar közművelődési egyesület Naptárába (1886-ra), Érsekujvár és Vidékébe (1890.) és az Érsekujvári Naptárba (1891-re).

Munkái:

1. Szivemből. Nyitra, 1882. (Versfüzet.)

2. Hallatlan botrány. U. ott, 1882. (Röpirat Kaufmann Ármin szerk. ellen.)

3. Prolog a nyitrai szinház megnyitásakor. U. ott, 1884.

Szerkesztette a Villám cz. élczlapot 1878. aug. 23-tól 1879. jan.-ig Nyitrán.

Álneve: Tyúk Miska, s többféle jegyet használt a nevezett lapokban.

Önéletrajzi adatok.