Kezdőlap

Domby Márton, (gálfalvai),

ügyvéd, szül. 1778. február 20. Hosszúpályban Biharmegyében; Debreczenben tanult és mint iskolanövendék Csokonaival három és fél évig volt baráti viszonyban; később tabularis ügyvéd volt Pesten; 1858-ban a pesti theol. intézetnek hagyta könyvtárát. Meghalt 1864. máj. 11. Pesten.

Munkái:

1. Tükröcske. Egy ficzkópoéta számára. Első darab azon esetre, ha a ficzkó nem szelidül. Hely n., 1816.

2. Csokonay V. Mihály élete s némely még eddig ki nem adott munkái. Pest, 1817.

3. Halotti beszéd mélt. Ludányi Bay Ferencz eltemettetése alkalmatosságára készíttetett. U. ott, 1820.

Csokonai latin epitaphiumát is ő irta.

Thewrewk József, Magyarok születésnapjai 20.

Csokonai Album 43. l.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.