Kezdőlap

Domby Mihály,

győri kanonok és pápai főesperes; meghalt 1746. okt. 12.

Munkája: Vizből és vérből készíttetett üdvösséges fürdők. Az-az penitentzia-tartó bünös léleknek töredelmes szivből származott könyhullatási... Győr, 1742. (Hozzá adattak: Szent Dávidnak VII poenitentia tartó Soltári és ennihány töredelmes imádságok és azon poenitentia tartásra intő versek.)

Danielik, M. Irók II. 62.

M. Sion 1891. 149. l.

Petrik Bibliographiája.