Kezdőlap

Domek Venczel,

kubini származású.

Munkája: List pap. Lwa, kterak Liciperowipsal... 1521. 4-rét. (A lembergiekhez írt pápai levél. Németből ford.)

Schafarik, Gesch. der slav. Sprache und Literatur 1826. 325. l.