Kezdőlap

Dominigg (Kőszeghy) Gáspár,

orvosdoktor, pesti származású, homoeopatha orvos volt Pécsett, 1865. nyarától Egerben, hol nevét Kőszeghyre változtatta, azon év decz. megtébolyodott és 1866 elején meghalt.

A Hasonszenvi Lapokba irt (1864-65. A kisdedek neveléséről, Az újszülöttek körüli első gondokról, A dajkák, A sósavany jellemzése, Kénélegsav, Légélegsav, acidum nitricum); a Hasonszenvi Közlönyben is több czikke jelent meg.

Munkája: De amaurosi, dissertatio inaug. ophthalmologico-medica. Pestini, 1844.

A csúznak hasonszenvi gyógyítása czímű munkára előfizetést hirdetett, de műve kéziratban maradt.

Rupp, Beszéd 164. l.

Eger 1865. cz. 51.

Hasonszenvi Lapok 1866. 1. sz.

Szinnyei Könyvészete.