Kezdőlap

Dominkovich Mária,

telephon-kezelő Budapesten, D. földbirtokosnak és Palóczy Juditnak (P. László hires borsodmegyei követ leányának) gyermeke, szül. 1847 körül Miskolczon; édes anyja halála után vagyona a hitelezők kezébe került és ő tanításból élt 1877-ig Miskolczon; azután Egerben lakott és jelenelg a fővárosban telephon-kezelő.

Beszélyeket irt és regényeket fordított a Családi Körbe (1861-65), Hölgyfutárba (1861-62), Fővárosi Lapokba (1864-65. Szerencsés házasság, regény Flygare Carlén Emilia után ford. 1867. Egy hiú ember neje, svéd regény Schwartz M. S. után ford.), Nefelejtsbe (1865-73), Magyarország és a Nagyvilágba (1866), a Gombostű Naptárba (1867) és a Csöndes Orákba (1878-79).

Munkái:

1. Beszélyek. Miskolcz, 1867. Két kötet.

2. Holt Felix a radicalis. Eliot György után ford. Bpest, 1874. Két kötet.

3. Vinetta, Regény, Werner után ford. U. ott, 1878. Három kötet.

Szerkesztette a Mátravidék cz. szépirodalmi s társadalmi közlönyt 1879. nov.-1880 végeig Egerben.

Petrik Könyvészete.

M. Könyvészet 1878.

Borsodmegyei Lapok 1884. 69. sz.

dr. Kovács Gábor és Kapácsy Dezső szives közlései.