Kezdőlap

Domnanovits Ferencz,

kath. plébános, szül. 1836. ápr. 2. Malomházán Sopronmegyében, 1859. aug. 4. misés pappá szentelték fel, később ottavai plébános és esperes lett Sopronmegyében; egyszersmind a horvát elemi iskolák felügyelője.

Munkái:

1. Historia pripelienya starogai novoga testamenti. Kis-Marton, 1874. (Bibliai történetek.)

2. Maly Katekizmus. U. ott, 1874. (Kis káté.)

Schematismus Jaurinensis 1859-78.

M. Sion 1891. (Szöllössy K.)