Kezdőlap

Domokos Dénes (zala-kapolcsi),

biharmegyei táblabiró, D. Lajos debreczeni biró és Kenessey Kata fia.

Kézirati munkája: Ein Brief an Herrn Thomas Paine über die Rechte des Menschen... Bagos, 1796., (melyet kiadásra szánt és József nádornak ajánlott föl) a m. nemz. múzeum kézirattárában.)

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 356. l.