Kezdőlap

Domokos Kálmán,

gazdasági tanintézeti igazgató, szül. 1841. nov. 6. Debreczenben, hol atyja ref. néptanító volt; középiskoláit szülővárosában az ev. ref. kollegiumban, műegyetemi tanulmányait 1862-63-ban a budai József műegyetemen és a bécsi polytechnikumban végezte; műépítészetre készülvén, u. ott tanult a képzőművészeti akadémián. Egy évig szolgált mint Debreczen város almérnöke. 1868-ban a debreczeni kir. gazdasági tanintézetnél az erőműtan, földtan és építészet tanárának neveztetett ki; 1876-ban lett e tanintézetnek igazgatója, hol jelenleg is működik.

Czikkei: A házi gomba kipusztításáról (Természettud. Közlöny 1882.), Az épületek gondozása (Gazdasági Mérnök 1882.), A trágyatelepekről (Földmívelési Értesítő. 1892.)

Munkái:

1. A hossz-, ür- és súlymértékek átszámítása méterrendszerre. Debreczen, 1872.

2. A méter mértékrendszer és az azzal való számítások népszerű előadása. Függelékül a tizedes törtszámok ismertetése. Bpest, 1872.

3. Átváltoztatási falitáblák a méterrendszerrel való számításokhoz. Debreczen, 1873.

4. A földmérő. Gyakorlati kézikönyv, különösen a gazdasági intézetek hallgatói... használatára. U. ott, 1881.

5. Az építkező gazda, vagy hogyan építsük istállóinkat. Kolozsvár, 1890.

Szinnyei Könyvészete.

Budapesti József Műegyetem Tanárai és Hallgatói. Bpest. 1883.

M. Könyvészet 1876. 1881. 1890.

Wutz Névkönyve.

Debreczeni m. kir. gazdasági tanintézet Évkönyve 1890.