Kezdőlap

Donászy Ferencz,

az Athenaeum nyomdai és kiadói részvény-társaság hivatalnoka s hirlapiró, szül. 1864. márcz. 16. Zala-Egerszegen, hol atyja D. Ferencz árvaszéki elnök volt; középiskolai tanulmányait Nagy-Kanizsán és Szombathelyen végezte 1873-ban; azután Budapesten és Bécsben az orvosi- és gyógyszerészeti tudományokat hallgatta; jelenleg az Atheneumnál működik.

Beszélyeket irt a Szabolcsmegyei Közlönybe (1876-1878.), a Zalába, a Zalai Közlönybe (1880-81. 1889-90.), Balaton és Vidékébe (1881.), Karczag és Vidékébe (1881.); tárczákat a Budapesti Hirlapba (1889. A szárnyas világ Proteusza), Pesti Naplóba (1890. Posta galambok), Nemzetbe (1890-92. Csevegés a mérges kigyókról, A vén ördög, A nagyevők, Halálos bosszú óra, Egy pillantás a nagy mindenségbe, Az állatok háborúja, Az állatvilág hét fő bűnei, Lélek és ösztön, Izgalmas vadásztörténetek, Szárnyas tolvajok, Parforce vadászat gépárdokkal, Kigyóbűvölők és kigyótánczoltatók, Cobra király, Vándoroljatok ki, A tenger könyei, A legrettenetesebb méreg, A fönix madár, Kigyók és sasok küzdelme, Az állatok beszéde, A tropikus földövek éjjeli s nappali életéből, Szárnyas aristokratia, Mesés szörnyek. A tenger lámpása, Hindosztán csodái, Ott hol a nap tüze ég stb.) a Magyar Hirlapba (Vadászképek, dicséretet nyert pályamű), Salon és Sportba (1892. Egy vén borz recriminatiói, Oculi..., Augusztusi vadászképek, Vadászrész és a Herkulesbe Vadászképek.)

Munkái:

1. Férjek. Nagy-Kanizsa, 1881. (Elbeszélések).

2. Lady Croovet Ella. Eredeti regény. Nyiregyháza, 1883.

3. A három Sylvester-éj. U. ott, 1884.

4. A bölcsek köve. Regény. U. ott, 1884. Két kötet.

5. A kék gyémánt. Ered. regény. Bpest, 1885.

6. A zöld szem. Regény Charles Welly után francziából fordította. U. ott, 1885.

7. Halálos szemsugár. Regény. Weddler után németből ford. U. ott, 1886.

8. Vanitatum Vanitas. Ered. regény. Bpest, 1889.

9. Derék Ferkó. U. ott, 1892. (Marryat kapitány utáni átdolgozás.)

10. Robinson Cruzoe. U. ott, 1892. (Átdolgozás németből.)

11. Tannenburgi Róza. U. ott, 1892. (Átdolgozás németből.)

12. Egy magyar diák élete Mátyás király korában. Regényes korrajz. U. ott, 1892. (A 9-12. sz. munkák sajtó alatt vannak.)

Önéletrajzi adatok.