Kezdőlap

Donáth Lajos (nagy-ajtai),

távirászati főtiszt Kolozsvárt.

Munkája: Népszerű távirástan különösen távirdai mellékállomások számára. Debreczen, 1870.

Szinnyei Könyvészete.