Kezdőlap

Donati Frigyes,

theologiai doktor, Jézus-társasági tanár, szül. 1690-ben Sziléziában és Bécsben vétetett föl a rendbe, mire Nagyszombatban (1717-20) a theológiát hallgatta; azután Fiuméban öt évig tanította a theologiát, később a bölcseletet Görlitzben, a theologiát Zágrábban, Kassán és Gráczban adta elő végre a seminarium kormányzója volt Fiuméban, hol 1750. aug. 18. meghalt.

Munkája: Jus et ratio domus Dei. Tyrnaviae, 1718. (Szűz Máriának szeplőtlen fogantatásáról.)

Katona, Historia Critica XXXVIII. 857.

Fejér, Historia Academiae 59.

Stoeger, Scriptores 65. l.