Kezdőlap

Donogány Jakab,

orvosdoktor, szül. 1829-ben Magyar-Láposon Erdélyben; tanult szülővárosában és Kassán, azután a pesti egyetemen az orvosi tudományokat hallgatta, hol 1852-ben orvosdoktor lett, mire Alsó-Fehérmegye és Nagy-Enyed főorvosa volt. Meghalt 1877. aug. 12. Borszéken 49. évében.

Munkája: Vegytani készítmények. Schulek Sándor után magyarra fordította, némely készítményekkel és vegytani szótárral bővítette. Pest, 1851. (Ism. Orvosi Hetilap 1857. 447. l.)

M. Orv. és Term. Munkálatai X. Pest, 1865. 53. l.

Rupp, Beszéd 168.

Oláh Gyula, Magyarországi Közegészségi Statisztika 8. l.

Szinnyei Könyvészete 690. l.

Orvosi Hetilap 1877. 712. l. és gyászjelentés.