Kezdőlap

Dornis (György) Gáspár,

cziszterczi rendi gymnasiumi tanár, szül. 1818. márcz. 25. Iszka-Szt-Györgyön (Fehérm.); 1836. szept. 14. a cziszterczi rendbe lépett és 1842. aug. 14. misés pappá szenteltetett föl. Theologiai tanulmányait a bécsi Pázmány-intézetben végezte 1839-42-ben. Tanárkodott Pécsett (1842-45.), Egerben (1846-49.), Székesfehérvárott (1849-63.); a vallástant, magyar irodalmat és latin nyelvet tanította. 1863-tól 1873-ig lelkész volt Herczegfalván (Fehérmegye). Meghalt 1873. okt. 25. Székesfehérvártt. Mint képzett tanár és jeles hitszónok van jellemzve.

Programmértekezése: Az erkölcsrontó iratok, ravasz csábítók és a rossz példák (Székesfehérvári r. kath. gymnasium Értesítője 1858.)

Munkái:

1. Elegia gratiarumactio valedictoria. Per alumnos II. humanitatis regii gymnasii Alba-Regalensis semestri aestivo elaborata, et occasione publicatae classificationis decantata. Albae-Regiae, 1835.

2. A katholikus isteni tisztelet szelleme, avagy az egyházi szokások és szertartások magyarázata. Terklau Mátyás után ford. Pest, 1854. (3. kiadás. U. ott, 1865. 4. jav. kiad. Bpest, 1876.)

Fehérvári r. k. gymnasium Értesítője 1851-1863.

Petrik Könyvészete és Bibliogr.

M. Könyvészet 1876. és dr. Vass Bertalan szives közlése.