Kezdőlap

Doroghi Ignácz,

főreáliskolai tanár, szül. 1854-ben Hajdu-Doroghon; 1877 óta tanítja a mennyiségtant és mértant a temesvári m. kir. állami főreáliskolában.

Czikkei: Az elemző mértan a középiskolákban (Temesvári állami reáliskola Értesítője 1883.), A villamos vasutról (a Természettudományi Közlönyben 1884.) jelent meg.

Szerkesztette a temesvári Természettud. Füzeteket 1884-tól (melynek 1880-tól dolgozótársa volt) és az Emlékkönyvet a délmagyarországi természettudományi társulat tiz éves fennállásának ünnepélye alkalmából. Temesvár, 1884.

M. Könyvészet 1886.

Wutz Névkönyve.