Kezdőlap

Dósa József,

egri egyházmegyei plébános, szül. 1845. márcz. 29. Kun-Szt-Mártonban, hol atyja előkelő gazda s városi tanácsos volt; a gymnasiumot és theologiát Egerben végezte, időközben belépett az egri papnevelő intézetbe. 1869-ben misés pappá fölszenteltetett és Harsányba rendelték; innét 1872-ben Nagy-Kállóba helyeztetett át, honnan decz. 27. napkori lelkészszé neveztetett ki; 1885-ben elnyerte a kun-szt-mártoni plébániát, hol jelenleg is működik.

Utleirások jelentek meg tőle: Dr. Jósa Expeditiója. Máramaros-Bulesise-Erdély. Emlékezés 1880-ra. Nyiregyháza, 1882. (Előbb a Nyirvidékben 1880-82.); ugyancsak a Nyirvidékben jelent meg: Egy római zarándok naplójából 19 levél, melyekben az 1887. nagy jubiláris zarándokutját irta le.

Koncz Ákos, Egri egyházmegyei papok az irodalmi téren. Eger, 1892.