Kezdőlap

Dosenovics János Athanáz,

görögkeleti lelkész, a likai kerületben Horvátországban született; később pap lett és 1811-14 körül halt meg Budán.

Munkái:

1. Učastije radostei iz dolžnija ljubvi G. Mojsesu Miokovicu episk. Kalstadt od strani klira Lickago. Velencze, 1807. (Köteles szeretet örömnyilvánítása a likai klerus részéről Miokovics Mózes károlyvárosi püspöknek.)

2. čislenica ili nauka računa. Buda, 1809. (Számtan.)

3. Liriceska pjenija. U. ott, 1809. (Lyrai költemények)

4. Azbukoprotes. U. ott, 1810. (Lyrai költemények.)

Schafarik, Geschichte der südslavischen, Sprache und Literatur III. 221., 334., 379., 386., 444.

Szinnyei Könyvészete.