Kezdőlap

Döme Géza,

zalamegyei I. aljegyző.

Munkája: Zalamegye 1870. évi népszámlálásának eredménye. Zalaegerszeg, 1871.

Petrik Könyvészete.