Kezdőlap

Dömjén Ferencz

ev. ref. lelkész.

Verseket irt a Tavasz cz. zsebkönyvbe (Pápa, 1845.) és Örömdalok (Nagy Mihálynak superintendensi székébe igtatásakor) cz. emlékkönyvbe (Pápa, 1845.)

Munkája: Emlék Székinő, szül. Kimiti Teréz erényeinek. Pápa, 1848. (Gyászbeszéd, Liszkay József és Kovács Benő gyászbeszédeivel együtt.)

Figyelő XX. 164. l.