Kezdőlap

Dragoni Jakab,

kremsieri morvaországi származású főgymnasiumi igazgató volt Beszterczebányán, honnét 1853. júl. 2. az osztrák kormány rendeletével, a premontreiektől elvett kassai főgymnasium szervezésével bizatott meg. Itt volt igazgató 1859-ig, midőn pozsony-kerületi iskola tanácsos lett; a 60-as években Klagenfurtba nevezték ki népiskolai felügyelőnek; később panszlavisztikus törekvései miatt nyugdijazták. Meghalt...

Programmértekezései: Übersicht der Geschichte des kath. Gymnasiums zu Neusohl, Über die religiös-sittliche Bildung an Gymansien (Beszterczebányai róm. kath. gymnasium Értesítője 1853.), Über das Verhältniss des Hauses zur Schule (Kassai róm. k. gymn. Értesítője 1854.), Hauptmomente in der Entwicklung der Österreichischen Monarchie (U. ott, 1855. 1856 és 1857.)

Programm des k. k. kath. Staatsgymn. in Kaschau 1854-57. 1860. 15. l. és Wiedermann Károly főigazgató szives közlése.