Kezdőlap

Drajkó Béla,

kegyes-tanítórendi főgymnasiumi tanár, szül. 1855. ápr. 23. Váczon Pestmegyében; iskoláit szülővárosában végezvén, 1872. szept. 8. a piaristarendbe lépett és 1878. aug. 4. misés pappá szenteltetett. 1875-81-ig Magyaróvárott tanított és 1881 óta a budapesti főgymnasiumban a latin- és görögnyelv tanára.

Programm értekezései:

1. A latin nyelv tanítása az algymnasiumban, A latin nyelv tanítása a gymnasium I. és II. osztályában. Magyar-Óvár, 1880-81. (Különlenyomat a magyar-óvári algymnasium Értesítőjéből.)

2. Horatius ethikai elvei. Budapest, 1886. (Különlenyomat a kegyes-tanítórend budapesti főgymnasiumának Értesítőjéből. Ism. Egyet. Philol. Közlöny 1888. Ábel Jenő.)

A Kegyes-Tanítórend Névtára 1878-91.

M. Könyvészet 1886.