Kezdőlap

Draskovits János (trakostyáni báró),

horvátországi bán, a lovasság vezére, D. Gáspár fia. Hadi pályáját Erdődy Tamás horvát bán alatt kezdette a törökök ellen viselt háborúkban; győzelmet nyert 1589-ben Pozsegánál Scanderbeg és 1591-ben Kapronczánál Hassan pasa ellen. Eszéket az ostrom alól 1592-ben fölmentette; ez évben bárói rangot nyert, 1596-ban pedig tárnokmester lett. 1597-ben Petrinát mentette föl a török ostrom alól és több csatában győzedelmeskedett. Az 1606. béke után lemondott báni hivataláról és nyugalomba vonult; azután többnyire Bécsben és Pozsonyban élt. Mint udvari tanácsos és a dunántúli hadsereg parancsnoka részt vett a haditanácsban. Meghalt 1613. márcz. 11. Pozsonyban. (Timon és Baksay folytatója szerint máj. 11.)

Munkája: Horologii Principum, Az az, Az Feiedelmek Orainak, Masodik Koenyve... Grecz, 1610. (Guevara Antal spanyol munkájának fordítása, melyet nejének Istvánfi Évának ajánlott Komáromban. Prágai András szerencsi prédikátor az I. és III. könyvet is lefordította s mind a hármat kiadta Bártfán, 1628-ban.)

Ersch u. Gruber, Allg. Encyclopädie XXVII. 348. l. (Gamauf.)

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 390.

Gróf Kemény József, Tört. és Irod. Kalászatok 166.

Egyetemes M. Encyclopaedia VII. 505. (Vass József.)

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 192. l.

Ballagi Géza, Politikai Irodalmunk 32. l.