Kezdőlap

Draut János Ferdinánd,

orvosdoktor. D. Márk brassói hivatalnok és Schenker Jozefa fia, szül. 1800. decz. 24. Segesvárt, hol tanulását végezte, mire a prágai egyetemre ment. Innen tanulótársaival utazott Németországban és meglátogatta az ottani egyetemeket, hol a demagogiai mozgalmakban részt vett; ezért, midőn Bécsbe visszaérkezett, elfogták és háromnegyed évig fogva tartották; fogsága alatt a kapott könyvekből az orvosi tudományokban képezte magát és midőn kiszabadult, Prágában folytatta orvosi tanulmányait; 1829-ben Bécsben nyert orvosi s 1831-ben sebészi oklevelet és mint gyakorló orvos ott letelepedett. Meghalt 1835. decz. 15. Bécsben. Tagja volt a bécsi orvosi karnak és a jenai mineralogiai társaságnak.

Munkája: Die Geschichte der Blattern-Impfung mit dem Impfstoffe von der arabischen Pocke, chronologisch-synchronisch und ethnographisch dargestellt. Wien, 1829.

Trausch, Schriftsteller-Lexikon I. 261.