Kezdőlap

Dravecz József,

a székesfehérvári püspökmegyében előbb pátkai, azután váli plébános.

Munkái:

1. Per ardua ad sublime dignitatis fastigium evecto Martino Biro, recens in episcopum Veszprimiensem consecrato. Buda, 1745.

2. Promulgatio jubilaei universalis anni 1776 per dioecesim Veszprimiensem. Jaurini.

Catalogus Bibl. Fr. Com. Széchenyi I. 290.

Petrik Bibliographiája.