Kezdőlap

Drégely-Palánki János,

tályai ev. ref. lelkész.

Munkái:

1. Conciones in Catechesim Palatinatam Secundum explicationes Catechetichas Zachariae Vrsini; quibus adjuncta sunt Authorum Theologorum Bucani, Wendelini, Wollebii, Amesii, Thomae Félegyházi opera Theologica. His addita: Catena Salutis... Kassa, 1667. (2. jav. és bőv. kiadása Via Salutis Secundum Catechesim Palatinam czímmel Debreczenben 1682-ben jelent meg. Az egész könyv magyar, csak a czímek latinok.)

2. Speculum Mysticum in quo magnum illud piétatis mysterium S. S. Trinitátis, et proxime distinctio trium personárum divinárum in una essentia aliquaténus in Ideis enucleatur, et in uno quasi vestigio illustratur. Cui accesserunt Medicina Sacra Conscientiae sauciatae. Expositio Orationis Dominicae, Cum orationibvs aliquot publicis atque privátis. Cassoviae, 1668. (2. kiadás, Debreczen, 1682. Csak a czímlapok latinok, az egész szöveg magyar.)

3. Praxis Pietatis Contracta. Et Secundum Documenta Practica. Compendiose exposita. az az: A' Praxis Piétátisból vett és a' szerint el intéztetett, alkalmaztatott, és rövid summában bé-foglaltatott, kegyesség gyakorlására tartozó idvességes Textusok és tanúságok. Mellyekhez adattatott ama Harmas Kesertetnek t. i. az ördög, a test, és e' világ késértetinek bizonyos Tanításokban foglaltatott. Lelki Diadalma. Es a' Divortiumnak-is Praxisa. Ama' jeles Templombeli és magánosan való válogatott könyörgésekkel edgyütt, mellyek közönséges lelki épületre ki-adattak. D. P. J. L. E. T. A. Debreczenben, 1692.

4. Sacra Medicina. (Bod említi hely és év n., ennek előljáró beszédében ir a magyarországi reformáczioról és reformátorokról.)

Bod, M. Athenas 72.

Katona, Historia Critica XXXVI. 725.

Szabó Károly, Régi M. Könyvtár I. 440. 444. 571. l.