Kezdőlap

Dressler Keresztély,

ág. ev. lelkész, szül. 1741-ben Pozsonyban, és ugyanott végezte iskoláit; felpéczi magánosságából 1776. ápr. 10. Kötésre hivatott prédikáló tanítónak; 1782. szept. 11. felszenteltetett Modorban és Karinthiába ment lelkésznek; innét 1790. szept. 29. Csávára jött vissza; 1803-ban öregsége miatt letette hivatalát és Sopronba vonult nyugalomba. Meghalt...

Munkája: Historia rerum Hungariae, bene latino sermone composita emissaque. Pars prior. Sopronii, 1792.

Hrabovszky György, A dunántúli ev. aug. superint. prédikátorai 93. l.

Tudom. Gyűjtemény 1826. X. 90. l.

Petrik Bibliogr.