Kezdőlap

Drnovszky Ferencz,

kath. plébános, szül. 1785-ben Emőkén Nyitramegyében; 1808-ban miséspappá szenteltetett; előbb nyitra-gerencséri, 1829-ben pogrányi plébános lett Nyitramegyében. Meghalt 1857-ben.

Egy czikke van a Regélőben (1837. 101-104. sz.): Pográny és vidéke Nyitramegyében.

Munkája: Hála-dal, melyet nagymélt. Medgyesi báró Mednyánszky Alajos úrnak, Nyitra vármegye főispánja hivatalába 1838-ik évi sz. Mihály havának 17-én lett beavattatásakor tiszta szivből zengé Nyitrán.

Petrik Bibliogr.

M. Sion 1891. (Vágner J.)