Kezdőlap

Drugeth Bálint (gereni és homonnai),

D. István ungmegyei főispán fia; 1603-ban már Zemplénmegye főispánja és később Bocskaynak egyik tábornoka volt; ő foglalta el Érsekujvárt. Bocskay után erdélyi fejedelem akart lenni; de később a császár hűségére tért és Máramarosmegyének is főispánjas lett. Nádornak is ki volt jelölve. 1608-ban országbiró lett. Első neje Rákóczy Erzse, második Palocsay Horváth Krisztina volt. Meghalt 1609. nov. 7., kora 32. évében, megmérgezés gyanújával.

Igen érdekes történelmi naplót hagyott hátra magyar nyelven, melyet Naményi István közölt a Tudománytár 1839. V. kötetében; az 1605. évi magyar (Bocskay-féle) hadjárat történetét tárgyalja, a tábor egyes állomáshelyeinek névszerint való kijelölésével; azért a hadi földrajz tekintetében is nagyon számbavehető. Egy része latin fordításban is megjelent Bel M. Notitia Nova Hung. IV. részében.

Istvánffy 1685. kiadás 527. l.

Pethő Gergely, M. Krónika 160. 170. 174. l.

Szirmay, Com. Zemplin Not. Hist. 113.

Nagy Iván, Magyarország Családai III. 399. 403. l.