Kezdőlap

Dualszky János

kanonok és cz. apát, szül. 1808. jan. 6.; miséspappá szenteltetett föl 1831. jan. 15.; öt évig nevelő volt Mednyánszky József bárónál, azután trencsényi segédlelkész, 1843-ban apátfalvi, 1844. beczkói plébános, 1871-ben nyitrai kanonok és cz. apát. Meghalt 1881. márcz. 22. Nyitrán.

A M. Tört. Tárban (III. 1857.) Révay László naplójából (1600-1605.) kivonatokat közölt

Munkája: Nyitra vár és város történelmi vázlata. Nyitra, 1875. (Ism. Századok. Kivonatát közölte István bácsi Naptára 1876-ra két képpel.)

Kéziratban: Historia arcis et oppidi Beczkó.

Schematismus Nitriensis 1808-1881.

Petrik Könyvészete.

M. Sion 1891. (Vágner József) és gyászjelentés.