Kezdőlap

Dubinszky Mátyás.

Kézirati munkája: Cantiones variae idiomate lat. et hung. Pestini, 1787. (A m. n. múzeumi kézirattárban. [Nem láthattam.])