Kezdőlap

Dubnitzai János,

Jézus-társasági áldozó pap és tanár, szül. 1740. szept. 13. Magyarországon; 15 éves korában Komáromban lépett a rendbe; miután Kassán és Nagyszombatban a felsőbb tanulmányokat elvégezte, Trencsénben és Győrött a költészetet és ékesszólást, a társaság föloszlatása után pedig Budán az ethikát tanította; meghalt ugyanott 1792-ben.

Munkái:

1. Oratio de immaculata S. Virginis Deiparae conceptione. Tyrnaviae, 1767.

2. Panegyricus d. Francisco Xaverio, et d. Ignatio Lojolae S. J. U. ott, 1767.

Stoeger, Scriptores 66.