Kezdőlap

Dubovszky Gyula,

az országos statisztikai hivatal tisztvielője Budapesten.

Munkái:

1. Gyakorlati rövid útmutatás az okszerű selyemtenyésztésre a tapasztalat és tudomány legujabb vivmányai figyelembe vételével. Magyarország selyemtenyésztői használatára. Szegszárd, 1873.

2. Utasítás a majolika festéshez. Bpest, 1888. (2. bőv. kiadás. U. ott, 1891.)

Egy czikke van a Wochenblatt für Land- und Forstwirthe cz. szaklapban (1870. 6. sz. Winke für Seidenraupenzüchter.)

Szinnyei Könyvészete.

M. Könyvészet 1887.

M. Könyvészet 1891.