Kezdőlap

Dubravszky Róbert,

czimz. titkár a földmivelési miniszteriumban, szül. 1858. decz. 2. Stoószon (Szepesm.)

Czikkei a Veterinariusban (1888-92.) sat.

Munkája: A magyar közigazgatás szervezete és az állategészség rendőri igazgatás. Bpest, 1889.

M. Könyvészet 1889.