Kezdőlap

Duchnovits Sándor,

eperjes-egyházmegyei kanonok, szentszéki ülnök és házasságvédő; szül. 1803-ban; miséspappá 1829-ben szenteltetett föl; meghalt 1865. márcz. 30. Eperjesen.

Munkái:

1. Corpus juris in compendio exhibens: jus canonicum, constitutionum, et decretorum. Eperjesini, 1847. Két rész.

2. Molitvennih dlja russkih detej... Buda, 1854. (Orosz szokás szerint való imádságok. Cyrill betűkkel.)

3. Narodnaja pedagogija. Lemberg, 1857. (Nevelési tankönyv.)

4. Chljebi duši ili nabožnj molitbi i pjesni. Bpest, 1883. és 1886. (Lelki kenyér avagy ájtatos imádságok.)

Az eperjesi egyházmegye történetét, melyet latinúl irt és kéziratban hagyott hátra, Drohobeczky Gyula fordította magyarra és kiadta a Kelet cz. lapban 1890.

Schematismus Dioec. Eperiessensis 1863.

Horváth Ignácz Könyvészete 1883. 1886.

Petrik Bibliogr. és gyászjelentés.