Kezdőlap

Duchon János,

ág. ev. lelkész, D. János kvacsai lelkész fia, szül. 1596. jún. 21., Mossóczon Turóczmegyében. Vittenbergában tanult 1622. máj. 13-tól; 1627-ben beszterczebányai tanító és lelkész lett.

Munkája: Synopsis naturalis scientiae. Vittebergae, 1624.

Két epigrammája van Scharffius (Joann.) Metaphisicajában (1625.) és sajátkezűleg beirva egy másik könyvbe.

Bartholomaeides, Memoriae Ungar. 129.

Fabó, Monumenta IV. 127.

Szinnyei Könyvészete.

Slovenské Pohlady 1887. 7. sz.