Kezdőlap

Dudás Imre (Innocentius),

minoritarendi szerzetes, bölcseleti s theologiai doktor, szül. 1700-ban Egerben; hitszónok, udvari káplán, házfőnök, rendi tanácsos volt, végre nyugalomba vonult Egerbe, hol 1766. jan. 10. meghalt.

Munkája: Az igaz lelki édességekre vezérlő kalauz... Eger, 1764.

Kéziratban: Sz. Antal és sz. Ferencz élete, Thyrius Apollonius cselekedetei sat.

Horányi, Memoria l. 547.

Danielik, M. Irók II. 63.

Minorita-Rend Névtára 1883. 144. 173. l.

Petrik Bibliogr.