Kezdőlap

Dudás János,

prémontréi rendű áldozó pap; felső-mérai abaujmegyei származású; 1820-ban gymnasiumi tanár volt Nagyváradon, 1830-34. Kassán, azután lelkész Szent-Mártonban. Meghalt 1853. júl. 25. élete 57 évében.

Munkája: Honoribus illustr., magn. ac rev. dni Aloysii Richter... dum munus superioris scholarum et studiorum directoris auspicaretur, ab archi-gymnasio Cassoviensi dicatum anno 1836. Cassoviae.

Schematismus Canon. Reg. Ord. Praemonstratensis. Cassoviae, 1891. 136. 182.