Kezdőlap

Dudek János,

theologiai doktor, nyitraegyházmegyei áldozó-pap, szül. 1858-ban Aranyos-Maróton Barsmegyében; 1881-ben misés-pappá szenteltetett föl; jelenleg papnevelőintézeti igazgató s theologiai tanár Nyitrán.

Czikkeket irt a vidéki lapokba, a M. Sionba (1888-89.), a Hittudományi Folyóiratba (1890. Lessing Bölcs Náthánja. Apologetikai tanulmány), a Religióba (1890. Vallási ügyünk 1848-ban.)

Munkái:

1. Katholikus egyház szertartási nyelve. Nyitra, 1883. (Theologiai doktori értekezés.)

2. Guizot, b. Eötvös, Trefort és a kereszténység. Apologetikai tanulmány. Esztergom, 1890.

Kiszlingstein Könyvészete.

M. Sion 1891. 297. l. (Vágner József.)