Kezdőlap

Dudits Incze,

görög kath. szent Vazulrendi szerzetes, szül. 1845. okt. 16. Gyulaházán Szabolcsmegyében; 1870-től M.-Pócson és Munkácson lelkész.

Irt több czikket a Magyar Államba, a Magyar Koronába, a Szabolcs és Munkács cz. lapokba.

Önéletrajzi adatok.