Kezdőlap

Dul Benjamin (zsadányi),

vályi papsága korában előbb kántor-tanító, azután káplán volt; később katholizált és szinész lett.

Munkája: Pálmavirágok a német szent költészetből. Sátoralja-Ujhely, 1855. (Munkáját a magyar papságnak ajánlja, valláskülönbség nélkül.)

Petrik Bibliogr. és Fejes István ev. ref. lelkész szives közlése.