Kezdőlap

Dulay Antal.

Kézirati munkája: Tót énekes könyv (szent énekek) 4-rét a budapesti egyetemi könyvtárban. (A borítékon: Hae cantilenae donatae sunt pro conventu ven. sanctae Catharinae per me Antonium Dulay die 10. Oct. a. 1747. Közben latin versekkel és hangjegyekkel is).

A budapesti egyetemi könyvtár kéziratainak jegyzéke.